140905-Gặp mặt 2014 tại Budapest Đền Hùng
Sep 5–12, 2014
Hội Việt-Hung (Owner)
vnkatonak học viên quân sự