30 กันยายน 2563 - ศูนย์ฝึก นศท.มทบ.22 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม "พิธีอำลาราชการ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2563" ร่วมกับ นศท.กลุ่มประจำวันพุธ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เกษียณ โดย ผกท.นพรัตน์ ทองแสง (ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช) และ ผกท.อุทัย มณีศิลป์ (หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ได้ขึ้นรับใบประกาศเกียติคุณ ประจำปี 2563 นี้ ... พร้อมทั้งทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ระหว่างสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และศูนย์การฝึก นศท. มทบ.22
Apr 5, 2019–Oct 2, 2020
 · 
Shared
PRBM JAKKRAPONG (Owner)