63-03-25 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น
Jun 14, 2020
 · 
Shared
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Owner)