วันที่ 25 ก.ย. 63 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดกิจกรรม "เชิดชูครูผู้ครงคุณค่า ร้อยรักศรัทธา อุบลปัญญา กษิณานุสรณ์" เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ คุณครูนวพล สอนวิชา ณ หอประชุมอุบลชาติ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Oct 13, 2020
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
ฐิตินัน จันทร์เพ็ญ