Võ Quang Đạt visit Sydney- Thăm thầy Công, cô Nguyệt
Sep 14, 2013
Khoa Hoc Sai Gon (Owner)
lechi vo