Đảo Cát Bà -Núi thần công
Mar 29–30
Binh Vudinh (Owner)
Thanh Tiến Phan