Храмовый праздник - Рождество Богородицы 2017
Sep 17–18, 2017
Albany,NY Rocor (Owner)
Nikifor Popov
Deka Popov
Ioann Popov
Oleg Popov
Sima Tsimbalenko
Anna Popov
Stanislav Studzinskiy
Anna Studzinskaya