ICAP'18
May 23 – 25, 2018
Oleksandr Pylypovskyi (Owner)
Oleksandr Pylypovskyi
Kyrylo Kukhelnyi
Maksym Myroshnyk
anneta.karlash@gmail.com
tory.rpd@gmail.com