พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ4สค63
Aug 3–4
Suwaree Thupnak (Owner)
อมร พวงเจริญ
ทิพภาพร บัวชู