Đại Hội Toàn Cầu SVSQ/HQ/NT năm 2011 (Kỳ I) ngày 04/9/2011 _ South VietNam Navy Reunion on September 04 2011 in Santa Clara, California.
Sep 4, 2011–Jan 2, 2020
Long Le (Owner)
Hung Nguyen
Chau Joe Nguyen
My Hanh Nguyen
Phung Mai
Loan Dang
antran4256@yahoo.com
cannguyen48@gmail.com
ckimhuynh@yahoo.com