ลูก ส. จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬบูชาและถวายเทียนพรรษา
Jul 14, 2019
วัดสระเกศ ประชาสัมพันธ์ (Owner)
ทรงศักดิ์ ชุริกานนท์