นักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1
Oct 8, 2021
Malasawanphittaya School (Owner)
อาณัติ ภาพชะนะ