สพม.30 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ในวันที่ 22 ก.ย. 2563 ณ ห้องประชุม สพม.30
Sep 21, 2020
สพม.30 จ.ชัยภูมิ (Owner)
บี บีบี