การแข่งขันกีฬาสีภายใน 20 ธันวาคม 2561
Dec 18–20, 2018
วรางคณา บัวศรี (Owner)
อริยะ งอกศิลป์