Hình ảnh đơn vị 1970 - 1975
Jan 8, 2018–Jul 3, 2019
ĐệNhịHổCáp K20 SQHQ/NT (Owner)
Cẩm Nguyễn văn
Patrice Tran
Dung Tran