โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ (GP-Science) ม.4/13 ในการเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับสหวิทยาเขตวาริน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ โดยได้รับรางวัลในรายการแข่งขันต่างๆ ดังนี้ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 1.นางสาวชนิดาภา อัปการณ์ 2.นางสาวปัชฌาย์พร แข็งแรง 3.นายธนโชติ ศรีเสมอ โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์ 1.นางสาวเมษยา สว่างวงศ์ 2.นางสาวศิริญะกรณ์ บุญสารี การสร้าง Motion Infographic 1.นางสาวณัฏฐนันท์ วงศ์จันทร์ 2.นายนพลปกรณ์ จิตรมั่น การขับร้องประสานเสียง 1.นางสาวพัชรีพร ขาววงษ์ 2.นางสาวปัทมาญาณัฐ ทัดสา
Feb 29
 · 
Shared
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร (Owner)