ภาพและวิดีโอการเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 "121 ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา" โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565
Jul 12 – 14, 2022
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
รัชนีกร โสภาพรม
รอยพิมพ์ สัณฑมาศ
ยุคลธนา พรมดี
Phannee Chaleeniwat
ประสิทธิ
chulalak chukamphaeng
38.นางสาวจินตภา บานแย้ม
Siri Ma