กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นางสุจินดา นันที นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยให้ความรู้การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19) เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนและศบค.จ.เลย DMHTTA เพื่อทุกคนปลอดโรคปลอดภัย
Jun 23
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
กุลธิดา ศรีโกเมนทร์