2023-03-02-04 ค่ายพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำยุวยาตรา กอง 2 กรุงเทพฯ (รุ่นกลาง)
Mar 2 – 4
เบญญา เจริญเจษฎา (Owner)
ธีรพันธุ์ ศิริชัย
Che Tawan
Arunee Limtaweesomkiat
Warabund Porndanupol
Jutamas Tomkhokkruad
คลี นิค