Trang sức 2021
Jun 8–18
Đàm Thúy Quỳnh (Owner)
Trang Mai
Entertainment Mr.Tú Nguyễn
Huyền Đào Thị Thanh
Duy Kiến
Thao Nguyễn