Republic Day Celebrations 2022
Aug 30, 2021 – Aug 28, 2023
Sri Vamshidhar High School (Owner)
prasanna kumar polkam
sira kalpana
Satya Singh
Shilp Palla
16 K.Sharanya 10th Achievers
Bhagya Laxmi
Rishika
Ruthika Vanarasi