ประชุมเตรียมการจัดงาน เปิดตัวแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ DEEP (21 ก.ค. 2563)
Jul 20–21
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ (Owner)
sarayut rattanapanya