รวมภาพผู้เกษียณอายุราชการ รับมอบเกียรติบัตร และรับมอบของขวัญ ปี 2561 สพป.เลย เขต 1
Sep 29, 2018
ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 (Owner)
อ้อยใจ ขุนสุภาพ
Weses Za
พรสวรรค์ นันทะผา
ศิวารัตน์ วรินทรา
Mali Sriprasert
สุวรรณี วิชาพร