Junior Olympics 2019
Jan 30–Feb 1, 2019
shreeram world school (Owner)
komal dhankard
abhishekh verma
Tanmay Sharma
sudha sadangi
ashish bansal
Yash yash
Raglal Sah
Pallavi Duggal