Navaratri Garba 2022
Oct 1 – 2, 2022
Santa Clarita Temple (Owner)
Rokkam Pratibha
Amit Aggarwal
vishali modali
Rema Santhosh
Kavita Saraf