Khóa Thiền 2, CN, 2018
May 12–19, 2018
Tri S (Owner)
Kasia Tuyen
Nhung Lam
Ly Trung
ThuHa Pham
Tâm Liên
Hoa Phi
Lang Trinh