สำหรับประชาสัมพันธ์
May 10, 2015
วส.พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ (Owner)
เต้ย สวย Toey Witchaporn
Jester