รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีเป็นประธาน โครงการประกวดคัดเลือกการนำเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษาและโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน (12 มี.ค.63)
Apr 5
 · 
Shared
Piyanetr Tangngam (Owner)