รายงานตัววันที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ '62
Jan 27, 2020
Computer E-TECH (Owner)
นายศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
Miss Evelyn Chong