13 มิถุนายน 2563 : ครูณัฐวุฒิ พันธุ์แสง ติดตั้งสายแลน เพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ตหน้าเวที ห้องประชุมโสตทัศนูประกรณ์ และติดตั้งสายแลนที่ห้องงบประมาณ
Jun 12
 · 
Shared
นายอรุณ ตั้งมโนกุล (Owner)