การแพทย์แคนนาบินอยด์(Cannabinoid Medicine) และกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for research) รุ่นที่ ๓
Aug 5–10, 2018
Jassadaporn Panangam (Owner)
Baralee Erbim
วิศิษฏ์ พรมนนท์
ปาริชาติ พรหมเวช