2020-08-15-Nhập Tập viện và Tiền Tập viện
Aug 15–16, 2020
Đa Minh Rosa Lima (Owner)
Ân Huệ TN
Tường Vân Nguyễn Thị