2020-08-15-Nhập Tập viện và Tiền Tập viện
Aug 15–16, 2020
Hội dòng Đa Minh Rosa Lima (Owner)
Nhêt Ka
Vy Võ
Ân Huệ TN
Phương Bình
Tường Vân Nguyễn Thị