2565-08-9,8 กิตติวิทย์เกมส์
Aug 8 – 10
โรงเรียน ไม้แก่นกิตติวิทย์ (Owner)
นัสริน มาซอ
Ai Fan
นุรฮาซีกีน วาแม
Airfan Loma
มุรณี สุมาลี
Surainee Waekaji
Vivo 2562
นาดียะ สิบแซ