ห้องเรียนพิเศษเน้นคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในระดับ A2 โดยการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : สทศ
Feb 29
 · 
Shared
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร (Owner)