KEO LÁ TRÀM ( TRÀM BÔNG VÀNG)
Jun 15, 2016 – Apr 25, 2020
Cây Xanh Gia Nguyễn (Owner)
Nhành Tào
LAM DANG