30ส.ค.64การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา2564 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Jan 2, 2020–Aug 29, 2021
ทัศนียา ทองสม (Owner)
12-404-สิรภพ วงศ์พิพันธ์