17repla_5JmBaldrich
13–14 de maig 2017
Cursa Per Muntanya El Replà (propietari)
Juse Baldrich
Toni Vilaseca
Yolanda Lara Peña
Anaís Crespo
L'àlbum és buit
Afegeix fotos