วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มานิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
Jul 28 – 29, 2020
 · 
Shared
Sutinee Suvadinkun (Owner)