Procesja z kopią figury Matki Bożej - patronki Fromborka - Naszej Pani z gotyckiego ołtarza do wód Zalewu Wiślanego.
Aug 14
Archikatedra Frombork (Owner)
Grażyna Kulka
Łukasz Pawluczuk
Janina Kozioł
Kinga Prokopiuk
Karol Rogoża
Zbigniew CZERNICKI
Luba Silicka
Elzbieta KOZIOL