2563 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานในพิธีมอบโล่ย์รางวัลเชิดชูเกียรติ ให้กับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ในงานนิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหาร 2563 และงานนิทรรศการ 50 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการนี้ ผศ.ดร.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร บริหารธุรกิจเกษตรรุ่น 5 เจ้าคุณทหารรุ่น 11 รับรางวัลด้านผลงานวิชาการดีเด่น
Feb 11–12
 · 
Shared
KMITL Prince of Chumphon Channel (Owner)