วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวรัศมี สุริยะโรจน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ผ่านระบบทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมไหว้พนะสวดมนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
Jul 29
 · 
Shared
ฤทธิไกร อรปัญญา (Owner)