พิธีบวงสรวงพระพิรุณและไหว้ครู วษท.ชัยภูมิ
Jun 13, 2019
Kruyong Channgam (Owner)
กิ่ง' เหมย
ปรียานันท์ วักไธสง