Old Prayer Hall
May 4–6, 2019
Bharatiya Temple ,Troy (Owner)
Sangita Mediratta
Bg Gupta