วันที่ 13 ก.ย. 63 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า และนายแพทย์ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนสำหรับบุคคลออทิสติกในมูลนิธคุณพุ่ม ของโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ ณ ห้องประชุม PLC โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Sep 13, 2020
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
ฐิตินัน จันทร์เพ็ญ