2566-07 ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
May 12
Anubanphotharam School (Owner)
tawan Chkk