Gravestone dedication
Sep 18, 2021
Gail Roth (Owner)
Ruth Munson