Dây cứu sinh trên mái (lifeline)
Jul 9–25, 2018
Trung tâm huấn luyện an toàn Dương Luân (Owner)
Oanh Nguyễn
luan duong
Thành Vũ Tiến
Khien Tran