Dây cứu sinh trên mái (lifeline)
Jul 9 – 25, 2018
Trung tâm huấn luyện an toàn Dương Luân (Owner)
luan duong
Thành Vũ Tiến
Khien Tran
Ha Thanh Trieu