การแข่งขันกีฬาสี วันที่ 10 มกราคม 2563
Jan 9–10
pongsathorn prayaprasert (Owner)
ร.ร.พระยาประเสริฐ เครือข่ายผู้ปกครอง
som job
นิวัฒน์ ไกรเทพ
ชัชนันท์ ควรสนิท
Pranom Srimai