Sri Ramakrishna Math, Thanjavur Covid-19 Pandemic Relief Service on 11.05.2021 - Day 3
May 11
Ramakrishna Math Thanjavur (Owner)
Dharmanathananda Swami
Dakshajananda Swami
Salem Ramakrishna Mission
Swami tapovratananda Maharaj
Sw Satta
Karthi Keyan
Zorba Pics