Bữa cơm thân mật chào đón Đức Cha Giuse Trần Văn Toản (ngày 15 tháng 11 năm 2019)
Nov 15, 2019
CTTDVN PHX (Owner)
Francis A